wybrani Klienci Follow

 • Stała współpraca od 2003r.
 • Szkolenia dla pracowników oraz supervisorów Cafe Nescafe z zakresu: Motywacji zespołu, Pracy z zespołem, Obsługi Klienta, Technik sprzedaży, Sprzedaży sugerowanej
 • Stała współpraca od 2005r.
 • Obsługa klienta windykowanego - dla pracowników terenowych działu windykacji
  • Wdrażanie i egzekwowanie standardów obsługi klienta- dla managerów
  • Szkolenie dla Działu technicznego z zakresu Obsługi klienta
  • Coaching grupowy i indywidualny dla managerów
  • Coaching dla Działu Audytu
  • Szkolenie z Technik sprzedaży dla Działu sprzedaży
  • Szkolenie dla działu Call Center z telefonicznej obsługi klienta
  • Szkolenia dla pracowników Centrum Obsługi Klienta
  • Szkolenie dla managerów "szyte na miarę", stworzone po audycie
  • Szkolenie komunikacja w zespole
 • Współpraca od 2011
 • Train the Trainers - cykl szkoleń dla trenerów wewnętrznych poprzedzony audytem
 • Techniki sprzedaży dla pracowników działu sprzedaży
 • Jak prowadzić rozmowę oceniającą? –szkolenie dla managerów
 • Współpraca od 2010
 • Obsługa Klienta - szkolenia dla pracowników działu obsługi klientaTrudny Klient - szkolenia dla pracowników działu obsługi klienta
 • Stała współpraca od 2010
 • Coaching sprzedażowy dla handlowców
 • Coaching grupowy z rozwoju umiejętności managerskich
 • Delegowanie i egzekwowanie zadań dla managerów i dyrektorów regionów
 • Współpraca od 2010
 • Zarządzanie zespołem dla teamliderów i managerów
 • Delegowanie zadań dla teamliderów i managerów