Radzenie sobie ze stresem

Stres jest czynnikiem towarzyszącym w pracy zawodowej, który w demotywujący sposób na nią wpływa. Nieumiejętność radzenia sobie ze stresem i życie w ciągłym napięciu powoduje frustrację, która obniża jakość wykonywanej pracy.

Warsztat pozwoli uczestnikom nabyć techniki radzenia sobie ze stresem połączone z relaksacją i technikami oddechowymi.

Cel szkolenia:

·         Zdefiniowanie przyczyny stresu

·         Zapoznanie się z technikami radzenia sobie ze stresem

·         Planowanie działań wspierających zachowanie równowagi między życiem osobistym, a zawodowym