Zarządzanie własną energią

Jest to warsztat dedykowany do osób, które chciałyby dobrze zarządzać swoim czasem w uwzględnieniu siebie i swojej energii. Szkolenie odwołuje się do planowania skuteczności w oparciu o swoje możliwości. Pobudza motywację wewnętrzną i porządkuje własne cele, tak by zwiększyć swoją skuteczność.

Cel szkolenia:

·         Zwiększenie świadomości na temat siebie i swojej energii życiowej

·         Zapoznanie się zasadami organizacji czasu

·         Praca nad własną skutecznością w zarządzaniu sobą