poznaj metodę Follow

Metoda Follow - założenia

Od początku istnienia metoda Follow czerpie z:

  • holistycznego rozumienia człowieka i jego potrzeb rozwojowych - zakładając pracę na potencjale uczestników, ale wykluczając manipulacje
  • interaktywnego sposobu pracy - każde szkolenie jest inne, gdyż inni są ludzie, którzy wchodzą ze sobą w różne interakcje. Otwartość metody na interakcje oraz przygotowanie trenerów, powoduje, że szkolenia są dynamiczne i niestandardowe
  • zasad procesu grupowego, który uwzględnia naturalny opór człowieka na zmianę oraz trudne sytuacje. Metoda Follow szanuje taką postawę, ale również pokazuje nową perspektywę, gdzie uczestnik może dokonywać wyboru

Dowiedz się więcej o założeniach metody Follow

Metoda Follow - praktyka

Po latach działalności szkolenia Follow przekształciły się w zaawansowane projekty doradcze. Każdy z naszych projektów uwzględnia indywidualne potrzeby ich Uczestników oraz cele biznesowe Klienta.

W trosce o jasną komunikację i merytoryczną wartość naszej pracy trzymamy się w naszych projektach określonego schematu:

Powiększ schemat z metodą Follow

Etapy projektu Follow

Spotkanie wstępne, na którym wspólnie z Klientem definiujemy potrzeby szkoleniowe przedsiębiorstwa. Jasno określamy:

  • grupę docelową, wraz z całą charakterystyką
  • powód, dla którego realizowany jest projekt lub cel, jaki ma realizować
  • efekty, jakie ma przynieść i jak mamy je zmierzyć
  • ewentualne przeszkody w realizacji projektu
  • logistykę projektu

Spotkanie zaawansowane, na którym niezbędna jest osoba, która bezpośrednio jest zainteresowana realizacją projektu oraz osoba zarządzająca zespołem, który zostanie objęty szkoleniem.

zapoznaj się z pozostałymi etapami projektu Follow