Coachingowy styl Zarządzania

W zarządzaniu coraz więcej managerów widzi swoją skuteczność w budowaniu partnerskich relacji, co pozwala pracownikom rozwijać się i budować niezależność. Pracownicy potrafią wówczas lepiej oceniać swoje kompetencje i ich poziom satysfakcji z pracy jest większy. Coachingowy styl zarządzania jest odpowiedzią, w jaki sposób budować współodpowiedzialność za realizację celu. Szkolenie wyposaża uczestników w konkretne narzędzie coachingowe, które pomagają managerom dzielić swoją pracą i twórczo rozwiązywać problemy.

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu rozwijanie następujących umiejętności:

  • Budowania partnerskich relacji
  • Zadawania otwartych pytań coachingowych
  • Nabycie umiejętności posługiwania się narzędziami coachingowymi w celu pobudzania motywacji pracowników
  • Zdobycie umiejętności przepracowywania negatywnych przekonań u pracowników, które ograniczają ich możliwości