Consulting dla trenerów wewnętrznych

Trenerzy pracujący w przedsiębiorstwach poszukują dróg rozwoju i kolejnych szkół, które podniosłyby ich kwalifikacje. Trenerzy Follow bazując na swojej metodzie, chcą się nią dzielić prowadząc szkolenia dla trenerów. Grupy consultingowe liczą do 6 osób i mają charakter edukacyjno- superwizyjny.

Cel szkolenia:
Szkolenie pozwoli uczestnikom:

  • Zapoznać się  z metodą Follow 
  • Analizować trudne sytuacje w swojej pracy z grupą 
  • Zdobyć wiedzę o sobie samym zwiększając swoją efektywność w pracy