Delegowanie i egzekwowanie zadań

Delegowanie zadań jest podstawą pracy managera i rozwoju kompetencji pracowników. Nieumiejętne delegowanie może wynikać z braku doświadczenia managera, wiedzy, w jaki sposób to zrobić lub jego „nadodpowiedzialności”. Zadanie, które jest odpowiednio oddelegowane powinno być monitorowane i egzekwowane, by można było je uznać za rozwojowe dla zespołu

Cel szkolenia:
Szkolenie pozwoli uczestnikom:

  • Nabyć praktycznych umiejętności definiowania zadań według zasad SMART
  • Trenować rozmowy delegujące zadania
  • Zapoznać się z zasadami monitorowania zadań (Z-P-Z-U)
  • Zapoznać się z zasadami egzekwowania zadań
  • Trenować rozmowy egzekwujące zadania według procedury stawiania granic