Ja – jako Lider

Zarządzanie zespołem polega na trafnym rozpoznaniu przez menedżera potencjału, oczekiwań, oraz umiejętności zawodowych każdego pracownika.
Manager niezależnie od swojego temperamentu, czy stylu zarządzania powinien być wyraźny w formułowaniu swoich potrzeb do zespołu i wyznaczaniu granic. Pozytywne nastawienie do pracowników wraz z konsekwentnym udzielaniem informacji zwrotnych pozwoli mu rozwijać siebie i zespół. 

Projekt szkoleniowy z zarządzania zespołem może być zaawansowanym programem rozwoju managerów zbudowanym w oparciu o indywidualne potrzeby szkoleniowe każdego z uczestników i uzupełniony o coaching zarówno indywidualny, jak i grupowy.

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu rozwijanie następujących umiejętności:

  • Umiejętne rozpoznawanie zasobów zespołu
  • Komunikowanie własnych oczekiwań i granic w stosunku do pracowników
  • Motywowanie pracowników poprzez umiejętne przekazywanie informacji zwrotnych
  • Rozwój świadomości managerskiej- swoich ograniczeń i mocnych stron