Kultura Feedbacku

Umiejętne przekazywanie informacji zwrotnej wpływa na kulturę organizacji i atmosferę pracy. Coraz więcej firm uznaje to za ważne, by w ten sposób pozyskiwać nowych pracowników. Kiedy myślimy o przekazywaniu informacji zwrotnej, zawsze mamy na myśli rozwój. Dlatego na szkoleniu mówimy, że jest informacja zwrotna wzmacniająca i rozwojowa. Na szkoleniu uczymy uczestników, w jaki sposób mogą ten rozwój osiągać.

Cel szkolenia:
Szkolenie pozwoli uczestnikom:

  • Zdobyć wiedzy z zakresu przekazywania informacji zwrotnej swoim współpracownikom
  • Zwiększyć kompetencji komunikacyjne w zakresie radzenia sobie w trudnych rozmowach 
  • Zwiększyć świadomości własnych zasobów i ograniczeń w stosowaniu feedbacku