Motywowanie zespołu

Motywowanie zespołu jest głównym celem zarządzania, żeby ludziom pracującym z managerem chciało się angażować. Jest to umiejętność budowania doświadczeń wzmacniających dla każdego pracownika i znajomość technik komunikacyjnych. Nie każdego motywuje wszystko i dlatego ważne będzie tu umiejętne rozpoznanie potencjał zespołu. Wyznaczanie granic szefa nadaje również kierunek działania pracownika.

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu rozwijanie następujących umiejętności:

  • Rozpoznawania potencjału indywidualnego pracownika
  • Prowadzenia rozmów motywujących
  • Przekazywania rozwojowej informacji zwrotnej
  • Prowadzenia rozmów z pracownikami o obniżonej motywacji