Prowadzenie rozmowy rozwojowej

Współpraca z managerami pokazała nam, że mają wiedzę z przekazywania informacji zwrotnej, ale trudno jest im ją wykorzystać przy okazji prowadzenie rozmów podsumowujących.

Z jednej strony borykają się z małą ilością czasu na przygotowania takiej rozmowy, z drugiej nie zawsze dostają szczegółowe informacje, jak taka rozmowa powinna wyglądać. Stawka jest wysoka, ponieważ mogą oni, albo odpowiednio zmotywować pracownika do pracy, albo wpłynąć na to, że czuje się on nieważny i potraktowany rutynowo. Nasze szkolenie pozwoli managerom przygotować się do przeprowadzenia takiej rozmowy i przeanalizować krok po kroku spotkania ze swoimi pracownikami.

Cel szkolenia:
Szkolenie pozwoli uczestnikom:

  • Zdobyć wiedzę z zakresu przygotowania planu rozmowy podsumowującej
  • Nabyć praktyczne umiejętności zastosowania techniki Feedback Grid 
  • Poradzić sobie w trudnych rozmowach, kiedy pojawią się rozbieżności w ocenach 
  • Trenować rozmowy podsumowujące z różnymi typami pracowników