Techniki Sprzedaży

Na spotkaniach z szefami działów sprzedaży okazuje się, że pomimo dużej ilości pracy, wyniki sprzedaży nie są na zadawalającym poziomie. Z naszych doświadczeń wynika, że handlowcy w trakcie negocjacji koncentrują się głównie na atutach produktu, a nie na potrzebach Klienta. Skuteczna sprzedaż jest rezultatem nie tylko znajomości technik sprzedaży, ale także umiejętności praktycznego ich zastosowania. Udział w szkoleniu pozwoli handlowcom doskonalić swój warsztat pracy i trenować techniki w oparciu o przykłady ze swojej pracy. Projekt szkoleniowy przygotowany dla konkretnego działu handlowego zawiera diagnozę słabych punktów danego działu, lub poszczególnych handlowców i rozwija zagadnienia, które są niezbędne do dalszego wzrostu sprzedaży.

Cel szkolenia:
Szkolenie pozwoli uczestnikom:

  • Rozpoznawać potrzeby Klienta
  • Nauczyć się prezentowania oferty językiem korzyści dopasowanym do potrzeb klienta
  • Radzić sobie z zastrzeżeniami Klienta
  • Rozpoznawać gry handlowe i dopasować do nich odpowiednią strategię
  • Nabyć umiejętność finalizowania sprzedaży