Train to Training- warsztat dla trenerów wewnętrznych

Praca trenera to ciągłe podnoszenie osobistych kompetencji i nabywanie nowych umiejętności. Znajomość swoich zasobów i ograniczeń to klucz do efektywnej pracy z ludźmi. Dlatego proponowane szkolenie, koncentruje się na wspieraniu rozwoju i przekraczaniu indywidualnych trudności trenerów w oparciu o grupę warsztatową i pomoc superwizyjną prowadzących. Z dużą uwagą podchodzimy do każdego z uczestników formułując z nim indywidualne cele rozwojowe

Cel szkolenia:
Szkolenie to pozwoli uczestnikom:

  • Zwiększyć świadomość własnych mocnych i słabych stron w pracy trenera 
  • Rozwinąć umiejętności pracy z grupą
  • Nabyć wiedzę z zakresu rozumienia procesu grupowego 
  • Trenować umiejętności nawiązywania indywidualnego kontaktu z każdym z uczestników
  • Nabyć umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach szkoleniowych