Trudny Klient

Uczestnicy naszych szkoleń zajmujący się obsługą Klienta spotkali się niejednokrotnie w swojej pracy z trudnymi zachowaniami Klientów, takimi jak: podniesiony ton głosu, krytykowanie, obelgi, nadmierne żądania. Klienci czasami celowo zachowują się tak,  by przejąć kontrolę nad rozmówcą, a czasami chcą jedynie odreagować fakt, że zostali źle potraktowani.

W ramach szkolenia uczestnicy będą mogli nauczyć się świadomego panowania nad rozmową, po to by nie dać ponieść się emocjom. 

Cel szkolenia:
Szkolenie pozwoli uczestnikom na:

  • Asertywne radzenie sobie w trudnych sytuacjach z Klientem
  • Zapoznanie się z typologią Klientów
  • Nabycie umiejętności radzenia sobie z trudnymi Klientami za pomocą odpowiednich technik
  • Radzenie sobie z takimi emocjami  jak: złość, zdenerwowanie, bezradność