Jarosław Szablewski

Jestem psychologiem, trenerem i  terapeutą. Ukończyłem Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkołę Trenerów Umiejętności Psychospołecznych prowadzonej przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Myśląc o ciągłym rozwijaniu swoich kompetencji rozpocząłem trzyletnią Szkołę Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych Gestalt. Współpracuję z sektorem NGO i biznesem głównie w obszarze szkoleń z zakresu wzmacniania umiejętności liderskich, wspierania rozwoju osobistego, komunikacji interpersonalnej, zarządzania zespołem, budowania partnerstwa miedzy organizacjami, ekonomii społecznej, kontaktu z klientem/współpracownikiem, technik sprzedaży, team-buildingu, prowadzenia szkoleń i warsztatów.

Pracuję głównie w oparciu o wartości humanistyczne, na pierwszym miejscu stawiając człowieka, jego potrzeby, zasoby i ograniczenia na drodze własnego rozwoju. Takie podejście do uczestnika szkolenia, sprzyja gruntownej zmianie w stronę odpowiedzialnego budowania swojego udziału w działalności organizacji.

W Follow prowadzę szkolenia z zakresu rozwijania potencjału zawodowego i osobistego.