t Follow - szkolenia miękkie, warsztaty, coaching, rozwój

I co dalej? - planowanie rozwoju zawodowego

Praca wypełnia 80% czasu, dlatego trudno jest znaleźć przestrzeń na to, by zastanowić się jak dalej pokierować swoją karierą. Trenerzy Follow w pracy z uczestnikami zauważyli, że bardzo często ludzie nie są zadowoleni z miejsca, w jakim się znajdują. Taka postawa jest demotywująca i źle odbierana przez kadrę zarządzającą. Szefowie dużych korporacji narzekają, na swoich pracowników i wyrażają potrzebę pracy z pracownikami, którzy mają jasność, do czego zmierzają. Szkolenie pozwoli uczestnikom poszukiwać drogi zawodowej na ich osobiste zadowolenie.

Cel szkolenia:
Szkolenie to pozwoli Uczestnikom:

  • Nazwać swoje zasoby
  • Znaleźć własne ograniczenia, do tego, by znaleźć swoje miejsce w życiu zawodowym
  • Wyznaczyć cele do zrealizowania w najbliższym czasie (osobiste, zawodowe)
  • Przeanalizować, na ile cele są do zrealizowania i ułożyć plan do ich realizacji

powrót do pełnej oferty