t Follow - szkolenia miękkie, warsztaty, coaching, rozwój

Współpraca i komunikacja w zespole

Doświadczenie w pracy z managerami pokazuje, że większość z nich stawia na dobrą atmosferę w pracy i zależy im, by zespół potrafił ze sobą współpracować. Na szkoleniach często dzielą się trudnymi sytuacjami w pracy z zespołem, poszukując, na ile sytuacje konfliktowe wynikają z ich nieumiejętności poradzenia sobie z pracownikami, a na ile z osobowości samego pracownika. Temat jest na tyle nośny, że postanowiliśmy napisać warsztat, który odpowie na potrzeby naszych managerów. Polepszenie współpracy i komunikacji może być bazą do stworzenia projektu na potrzeby konkretnego zespołu w oparciu o wcześniejszą diagnozę.

Cel szkolenia:
Szkolenie to pozwoli Uczestnikom:

  • Nazwać- co to znaczy odpowiednia współpraca w konkretnym zespole
  • Zobaczyć, jaką rolę pełnią poszczególni pracownicy
  • Zdobyć wiedzę na temat przyczyn ewentualnych konfliktów
  • Trenować trudne rozmowy z pracownikami

powrót do pełnej oferty