t Follow - szkolenia miękkie, warsztaty, coaching, rozwój

Train to Trainning – Warsztat dla Trenerów

Praca trenera to ciągłe podnoszenie osobistych kompetencji i nabywanie nowych umiejętności. Znajomość swoich zasobów i ograniczeń to klucz do efektywnej pracy z ludźmi. Dlatego proponowane szkolenie, koncentruje się na wspieraniu rozwoju i przekraczaniu indywidualnych trudności trenerów w oparciu o grupę warsztatową i pomoc superwizyjną prowadzących. Z dużą uwagą podchodzimy do każdego z uczestników formułując z nim indywidualne cele rozwojowe

Cel szkolenia:
Uczestnicy w trakcie szkolenia zwiększają kompetencje w zakresie:

  • Zwiększają świadomość własnych mocnych i słabych stron w pracy trenera
  • Rozwijają umiejętności pracy z grupą
  • Nabywają wiedzę z zakresu rozumienia procesu grupowego
  • Trenują umiejętności nawiązywania indywidualnego kontaktu z każdym z uczestników
  • Nabywają umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach szkoleniowych

powrót do pełnej oferty