t Follow - szkolenia miękkie, warsztaty, coaching, rozwój

Jak prowadzić rozmowę oceniającą? Ocena pracy

Współpraca z managerami pokazała nam, że mają wiedzę z przekazywania informacji zwrotnej, ale trudno jest im ją wykorzystać przy okazji obowiązkowego prowadzenia rozmów oceniających. Z jednej strony borykają się z małą ilością czasu na przygotowania takiej rozmowy, z drugiej nie zawsze dostają szczegółowe informacje, jak taka rozmowa powinna wyglądać. Stawka jest wysoka, ponieważ mogą oni, albo odpowiednio zmotywować pracownika do pracy, albo wpłynąć na to, że czuje się on nieważny i potraktowany rutynowo. Nasze szkolenie pozwoli managerom przygotować się do przeprowadzenia takiej rozmowy i przeanalizować krok po kroku spotkania ze swoimi pracownikami.

Cel szkolenia:
Szkolenie to pozwoli Uczestnikom:

  • Zdobycie wiedzy z zakresu przygotowania planu rozmowy oceniającej
  • Nabycie praktycznych umiejętności zastosowania techniki Feedback Grid
  • Poradzenie sobie w trudnych rozmowach, kiedy pojawią się rozbieżności w ocenach
  • Trenowanie rozmów oceniających z różnymi typami pracowników

powrót do pełnej oferty