t Follow - szkolenia miękkie, warsztaty, coaching, rozwój

Zmiana w przedsiębiorstwie - Zarządzanie Zmianą

W toku zmian, jakich firmy doświadczają każdego roku, nieunikniony jest rozwój kadry menadżerskiej w kierunku zwiększenia elastyczności, co do ich przyswajania i wdrażania. Im większe przygotowanie dyrektorów i managerów do tego procesu, tym większa ich odpowiedzialność za wdrażanie zmian oraz mniejszy kryzys w zespołach związany z przystosowaniem się do nowej sytuacji. Projekt szkoleniowy dotyczący wdrażania zmian w przedsiębiorstwie może być zarówno warsztatem edukującym pracowników na temat zmian, jak i zaawansowanym programem, który w oparciu o diagnozę, dopasuje zagadnienia merytoryczne do konkretnej grupy managerów.  Systemowe działania wdrażania zmian są uzupełnione o konsultacje, mentoring, coaching.

Cel szkolenia:
Szkolenie to pozwoli Uczestnikom:

  • Zwiększyć świadomość procesu zmiany w przedsiębiorstwie
  • Zdobyć wiedzę na temat faz transformacji w procesie zmian
  • Nabyć umiejętności komunikowania zmian
  • Nabyć umiejętności radzenia sobie z oporem przed zmianą
  • Zwiększyć umiejętności udzielania wsparcia zespołowi w kryzysie

powrót do pełnej oferty